Home  >  Kits >  Christmas

Lets Build a Snowman Table Runner Kit
kit-lets-build-snow
35.00 / 40.60


Noel Cushion Kit
ki-Noel cushion
24.95 / 28.94


Ruby Advent Calendar Kit
KI-Ruby
25.00 / 29.00


Robin Advent Calendar Kit
Ki-Robin
25.00 / 29.00


Christmas Tree Skirt Kit
ki-Tree Skirt
32.95 / 38.22


Santa Sack
ki-Santa-Sack
32.95 / 38.22


Santa Sack - no lining in kit
ki-Santa-Sack-2
24.95 / 28.94